Danielio susapnuota statula

Danielio susapnuota statula

Kai Danielius aiškino susapnuota sapną, jis pasakė, tu karaliau
regėjai didelė statula,jos spindėsis buvo nepaprastas, ji stovėjo
prieš tave, jos išvaizda buvo baisi,statulos galva buvo iš gryno
aukso, krūtinė ir rankos iš sidabro, juosmuo ir strėnos iš vario,
blauzdos iš geležies, kojos iš geležies, ir molio.
Tau bežiūrint į ja atlūžęs be žmogaus pagalbos akmuo smoge į statulos
kojas ir sutrupino jas, subyrėjo geležis, molis, varis, sidabras, ir
auksas. o akmuo kuris smogęs į statula,  tapo didžiuliu kalnu, ir
pripildė visa žeme. Danielius tarė aiškindamas  regėjimą ir sakydamas,
toks buvo sapnas, dabar išaiškinsiu ji karaliui, jis atskleidė kad
pirmoji karalystė buvo pats "Babilonas" valdomas negu ne caro, jis
pasakė, tu karaliau esi karalių karalius, esi ta aukso galva,
Danielius tęsė nupasakodamas busimas imperijas ir tardamas, po tavęs
iškils kita karalystę menkesne už tavo, ir trečioji varine karalyste
viešpataus visai žemei,ketvirtoji karalyste bus stipri kaip geležis,
geležis sudaužo ir sutrupina viska, kaip šita ketvirta imperija pavers
visa žeme, bet danielius tęsė sakydamas, kaip sapne regėjau kad
statulos kojos ir jų pirštai dalinai iš molio, ir dalinai iš geležies,
taip ketvirtoji karalyste bus pasidalinusi, tu karalių dienomis,
dangaus dienas iš teiks karalyste, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri
net neatiteks jokiai kitai tautai, ji sunaikins ir sudaužys visas
karalystes ir pati pasiliks per amžiams, didysis dievas  tau karaliaus
kas bus ateityje,sapnas yra tikras, ir jo aiškinimas yra teisingas.

 

 

Daugaiu informacijos kito žmogaus kurtame puslapije, angliškai, galima ir išsiversti automatiškai: https://bvawe.wordpress.com/bible-prophecy/the-book-of-daniel/