Organizacijos tokios kaip: Iliuminatai, Masonai, Jezuitai ir daugybe kitu...

jie visi buvo sugundyti šetono, ir jie prasibrovė į visas sritis